De voorgeschiedenis

De voorgeschiedenis: Mijn ervaring met dolfijnen
Verslag van mijn Dolfijnenreis naar De Rode Zee in Egypte, van 13 t/m 20 april 2003.

Als gevolg van een opeenstapeling van “toevalligheden” ben ik bij mensen terechtgekomen die nog in wonderen geloven en ook in het verwezenlijken van onze dromen. Ik ben uitgenodigd voor een tocht naar  de dolfijnen onder leiding van de internationaal bekende dolfijnen expert en gids Ocean Smets. Een fantastische ervaring die ik met jullie wil delen.

Mijn belangstelling voor dolfijnen is in 1998 ontstaan in een sessie met Dr. Mary Meadows (Cellular Theta Breath of Light – “The Dolphin Breath” ). Na deze sessie vertelde ze mij dat ik tijdens het proces omringd was door dolfijnen en dat ik een ambassadeur van hen zou zijn onder de mensen.

In een week in april heb ik zes dagen achter elkaar vier tot zes uur per dag in zee met de dolfijnen doorgebracht in Egypte.

Een koraalrif waar dolfijnen komen voor hun rust. Weinig bedreigingen een bron van voedsel. Het rif was overweldigend mooi en veel, zoveel vormen van leven, zoveel kleuren en combinaties waren een beleving op zich. Misschien juist in dat decor waren patronen extra mooi en zichtbaar.

Mijn eigen houding in het water was vanaf het begin er een van meditatie of gebed. Toendertijd was ik erg bezig met de groene boeken van de “I AM” Foundation en ik was erg geraakt door de krachtige Decrees, waarvan ik er vele dagelijks gebruikte. Onder water met de dolfijnen kwamen die tot leven! De dolfijnen hebben mijn intenties ondersteund en versterkt, intenties van vrede en het opruimen van het ego, dat plaats kan maken voor het goddelijke in ons.

De dolfijnen hebben getoond dat we hier een feest van kunnen maken, dat we plezier kunnen maken. Ze hebben me veel laten zien en zijn mij en een paar nieuwe vrienden zeer dicht genaderd, tot op een millimeter van onze huid. Met hun enorme soepelheid en behendigheid zorgden ze ervoor dat ze ons nét niet raakten. Zelfs als wij met een groep dolfijnen een stukje naar beneden doken en zij direct weer omhoog dartelden, ze raakten ons nooit aan.

Tijdens een van de vele momenten van extatische vreugde kwamen er honderden dolfijnen stil en vredig onder ons doorzwemmen. Bij de waterspiegel werd er flink gespeeld en gedraaid en gedoken met een van de meestal vier tot zeven dolfijnen die onze vaste speelmaatjes werden, terwijl onder ons in de diepte grote groepen dolfijnen in alle rust, heel stil en langzaam onder ons doorzwommen. Dit was zo machtig. Ik beleefde het als een groot muzikaal akkoord, die groepen dolfijnen die ons patronen lieten zien, allemaal op een rij in verschillende samenstelling en posities. Je zou bijna zeggen dat er een boodschap in de patronen zat. Het was alsof ze een koepel van stilte en vrede om ons heen sloten, vooral door de trage gang, meebelevend met ons vreugdevolle en intense spel boven. Af en toe, als ik moe werd ging ik op mijn buik op het water liggen en was ik getuige van die stille processie beneden ons. Nu en dan flitste als een bliksemschicht een of meer dolfijnen van beneden uit de groep naar boven, om de kracht van de stilte te accentueren, en soms ook sprongen ze dan boven de waterspiegel uit. Vaak waren er groepen van vijf tot tien dolfijnen die warrelend door elkaar heen schoten, buitengewoon dynamisch en snel. En voortdurend raakten ze elkaar aan, met hun vinnen en snuit en lichamen of draaiden ze zich met hun buiken naar elkaar toe en werd er gevreeën, genietend van het lichamelijke contact. Het was werkelijk heerlijk om te zien hoe ze elkaar in de vinnen namen, de een ondersteboven draaiend en de ander omhelzend, om zo een tijdje samen te zwemmen. Soms zwommen ze vin aan vin, hand in hand. Ik heb ook diverse keren geslachtsgemeenschap mogen aanschouwen. De vaste dolfijnen die met ons speelden toonden hun lichamen helemaal aan ons. Ieder stukje van de huid hebben we kunnen opnemen, iedere schakering in de leiachtige huidskleur, de vinnen en de staart. Dan gingen ze naast je of vlak voor je zwemmen en kon je niet anders dan bv. de staart tot in detail bestuderen. Het schijnt dat daar hun radar en sonar zintuigen zich bevinden. Maar het leukste vond ik als ze zich dan omdraaiden, in volkomen overgave aan ons, en we die heerlijke witte buik konden bewonderen. Je voelde de tastbare vreugde in de dolfijnen, vooral op dit soort momenten, je voelde ze innig genieten en lachen. In het begin van de kennismaking kwam er af en toe een dolfijn heel dichtbij en fixeerde dan een van zijn ogen op mijn eigen ogen. De dolfijn keek en bleef doorzwemmen, meestal kwamen we dan in een spiraal terecht en moest ik mijn best doen om hem bij te houden in een zeer korte draaiende cirkel, al die tijd dat oog op je gevestigd, iets van voren naar achteren kijkend. Na een tijdje wisselde hij dan van positie om met zijn andere oog te kijken. Zeer fascinerend. Eenmaal heb ik het oog als het ware ook van binnen gezien, dus niet die enigszins doffe blauwe oogwaas, maar ook de iris om de pupil, allemaal fijne diafragma streepjes. Eva heeft zelfs zo vast aan het oog van een dolfijnen vriendje vastgezeten dat ze samen uit het water omhoog sprongen en toen, in de buitenlucht, midden in deze sprong, heeft ze de dolfijn diep in de ogen kunnen kijken en het helemaal kunnen waarnemen, met nog meer details dan ikzelf heb gezien.

Op donderdag begon ik in stilte te vragen of ze me niet echt wilden komen aanraken. Even later werd ik eerst verrast door een dolfijn die zich tegen mijn linker zijkant aandrong. Direct daarna kwam er een andere tegen mijn rechter schouder aan zwemmen en hebben we zo een tijd gezwommen, helemaal ingeklemd en omsloten door twee dolfijnen. Nog even later kwam er een derde voor ons zwemmen die me toestond haar helemaal te voelen, op haar rug, sterke rugvin, zijkanten en witte buik die ze naar me toekeerde. Tussen deze dolfijnen zwemmend was het alsof ik gestuurd werd om te kijken naar de andere dolfijnen. Ik voelde de resonantie, sterker nog, ik zag hem, in de patronen van de dolfijnen onder mij. Patronen van muziek en logica. Ineens was ik mij totaal bewust van het verband tussen mijn gevoel en wat er zich voor mij ogen afrolde.

Voor mij was dit het hoogtepunt van ons avontuur. Ik heb het gevoel dat mijn onderwater broeders en zusters mij hebben gegroet, de handen hebben geschud en mij in hun midden hebben opgenomen. Ik kan nu al bijna niet meer geloven dat deze ontmoeting op die manier heeft plaats gevonden. Ik heb er een herinnering aan als aan een droom en dankzij het advies van Ocean, die ons aanraadde een dagboek bij te houden weet ik dat het echt is gebeurd.

Ik heb een bijzondere week achter de rug. Ik heb vanuit mijn diep ontroerde hart de dolfijnen in gedachten beloofd alles te doen wat in mijn vermogen ligt om de boodschap van tederheid, liefde, harmonie, vrijheid, dynamiek, de onvoorwaardelijke speelsheid en een hoogst inspirerende vreugde waar mogelijk aan mijn medemensen op de planeet uit te dragen.

Michiel Strategier

The history

Report on my dolphin encounter in the Red Sea, Egypt, April 13 to 20, 2003

My interest for dolphins was raised during a session with Dr. Mary Meadows (Cellular Theta Breath of Light – a.k.a. The Dolphin Breath).
After this session in 1998 she told me that I was surrounded by many dolphins during the full length of her session, and that I was representing dolphins amongst the human race (being their ambassador).

Just before this session I joined a workshop by Drunvalo Melchizedek, telling us about an ongoing experiment in Russia (Black Sea). It is there that Igor Charkovsky has extensive experience with underwater births, in which dolphins play an important role (http://www.screen.ru/charkovsky/).

Drunvalo told us about the effects of this experiment on women giving birth and often also on the children that were born in this way – sleeping under water shortly after birth and having a much stronger connection to life. Think about the nuclear damage that was brought upon Kazakhstan in southern Russia (much worse – but less known – than in Chernobyl), that caused almost 80% of children to be born with malformations, often life-threatening.

One can state that Igor Charkovsky has achieved miracles through the help of dolphins.

This stimulated in me the idea to promote this initiative (and similar ones) and to establish a dolphin centre somewhere around the world.

Through a series of “coincidences” I met with people who still believe in miracles and in realizing our dreams. I got invited to join a Belgian expedition, lead by the internationally known dolphin expert Ocean Smets, on a trip to a group of dolphins in the Red Sea.

In the week of April 13 to 20, 2003 I spent 4 to 6 hours per day in Egyptian waters with dolphins (Red Sea).

The dolphins’ world left a deep impression on me, reflecting love, harmony, joy, tenderness, and silence.

Right from the beginning, my own attitude in the water was one of meditation and prayer. I was very much involved in the green books of the “I AM” foundation at that time, and was touched by the extraordinary powerful Decrees, of which I used many on a daily basis. It performs miracles being in the water with dolphins! The dolphins supported and enforced my intentions of peace, of cleansing the ego, and replacing it with our inner eternal divinity.

Dolphins have shown us that we can make our presence in this world a feast, that we are entitled to have fun. They approached us up close, often not more than 1 millimetre from our skins, with their flexible and agile bodies never touching us directly, even when we would briefly join them in a short dive, and the dolphin group would splatter their way up again.

During one of these many moments of ecstatic joy (the initial exhaustion of the daily swims disappearing altogether after a while) hundreds of dolphins made their way below us, peacefully and quietly swimming along with me and my youthful friends Eva and Els. Along the water’s edge we played and turned and dived with four to seven of our steady playmates, whilst in the meantime beneath us large groups of dolphins would quietly and peacefully swim by. This was of such great marvel, and I experienced it as one united musical string, with groups of dolphins showing us patterns, all swimming in line in ever-changing formats and positions. One would almost think there was a message in these patterns, as if they surrounded us with a dome of peace and silence, with their calm movements, enjoying with us the radiant and intense play above them. Every now and then, when I got tired of swimming, I would lay belly-down in the water, being a witness of that silent procession below. Now and then a group of dolphins would swim up like flashes of lightning, emphasizing the silence, and sometimes jumping up and breaking through the water’s edge. Often there were groups of five to ten dolphins, quickly and dynamically whirling around each other. They would touch each other constantly, using their fins and snouts and bodies, cuddling and courting, enjoying each other’s physical presence. It was truly delightful to see how they would embrace one another with their fins (arms), one turning over the other, swimming together for a while. Sometimes they would swim fin by fin, side by side, as we would walk hand in hand. I occasionally saw them making love. Our familiar group of dolphins that was constantly playing with us, allowed us to explore all parts of their bodies. We were allowed to observe up close and in detail every piece of skin, every change of colour and texture on their slate-like appearances, their fins, and their tails. They would swim close to you, leaving you with nothing but observing them in every detail. Their tails are believed to contain their radar and sonar senses. The most enjoyable part was when they would turn over in full surrender, allowing us to admire their superb white bellies. You could sense their laughter, sincerely enjoying the moment.

At the beginning of our acquaintance (and this kind of exploration kept on returning) every now and then a dolphin would swim up real close and would fixate one of its eyes on me. We would often end up in some kind of a spiral movement, with me working hard to maintain that spinning cycle, all the while having the dolphin’s eye fixated on me, looking slightly from front to back. After a while it would switch its position, so that it could observe me through its other eye. Very fascinating. Once I even saw the dolphin’s eye from within, not looking at the somewhat dull blue haze on the eye’s surface, but seeing also the iris around the pupil, with fine diaphragm stripes. Eva was even so attached to a dolphin’s eye once, that they jumped out of the water in a synchronized movement, with her being able to look the dolphin deep in his eyes in mid air, exposing even more details than I had been able to observe during my encounters.

On Thursday, I issued a silent request to the dolphins to come over and touch me, physically. Not much late I was surprised by a dolphin that pushed itself up against my left shoulder, immediately followed by another dolphin joining me at the right. We swam like that for a while, with me being clamped in-between the two dolphins. Not much later a third dolphin came swimming in front of us, allowing me to touch its back, its strong dorsal fin, its sides and white belly. It was only its tail that I was not allowed to touch. When I tried to, the dolphin flashed off.

For me, this was the height of our adventure. It feels as if my under-water brothers and sisters have greeted me, have taken me by the hands and have included me once again in their midst. It is almost hard for me to believe that this encounter actually took place. It is a dream-like memory, and thanks to the advice of Ocean I wrote it all down in a dairy, allowing me to look back on what actually happened.

We spent a full week at sea, at the edge of a coral reef, some hundred metres from the coastline. Most of the time we would be in the water at dawn around six am, being the moment when the dolphins would swim up to the reef to get some rest. Our guide, the unsurpassed Ocean Smets, has explained to us that this is a place where the dolphins are not disturbed by sharks and other dangerous elements. At the bottom of the reef, some 15 to 45ft deep, lies white sand with little white fish swimming around that dolphins like very much. Around the reef (some 350 square ft), the sea level is already much deeper (350ft), with the reef being indescribably and paradise-like beautiful: a mixture of soft tones in all colours, being mainly green, blue and purple, and an enormous variety of fish, from minute to very large, in all the colours and patterns you can image. The fish can be intensely coloured, and extremely contrasted, having a black fish with bright yellow fins, or in all the colours of the rainbow, or mottled green etc.

In short, you can imagine that I experienced a very special week. In my mind and with my deeply touched hart I made a promise to the dolphins to do everything that is within my power to spread their message of tenderness and love, harmony and freedom, agility and unconditioned playfulness, and a highly contagious and inspirational happiness – conveying the message to my fellow humans on this planet, in agreement with what the three of us were experiencing at that time, that: “HET IS SO FIJN OM EEN DOLFIJN TE SIJN!” (“Being a dolphin is so awesome!”).

PS. In the meantime, the message that these dolphins were conveying whilst swimming on the bottom of the reef has become clear to me. They messaged signals through their bodily drawings and formations. Through their still patterns they showed me a form of resonance, between them and us, through the ultimate silence of their presence in such large numbers.

And the first thing that happened to me on a trip to the Aegean Sea in Turkey (June 2003) was meeting a genius inventor, violin player and violin maker, who has revealed the secret of resonance.

He claims to be able to take any instrument (violin, cello, guitar, organ, piano, and any copper wind-instrument – and even concert halls) and create a sublime harmonically vibrating body, with beautiful upper tones, allowing us to truly take a next step into tuning music and sounds. I will participate in spreading these ideas around the globe.

I visited Georg Ignatius in southern Germany in July 2003. We spent almost 21 hours non-stop on adjusting my cello, opening it up and adding changes to the bass bar and bridge, up to a level where I had a hard time recognizing the instrument it once was. The sounds of my cello improved enormously, playing deeper, more harmonic sounds and being easier to handle. Listeners are touched by their heart – not heads – whilst listening to its sounds.

I also had a chance to explore and play on the Ignatius’ altered piano (piano tuning and techniques being my trade), and it again reflects a very pure, harmonic sound, especially when playing with open notes (not muted) – absolutely amazing!

Michiel Strategier