De ontdekking

De Nieuwe Stemming is ontdekt door Drs. Ing. Jacques Groenen. Jacques heeft zich, als socioloog en innovator op zoek naar het fundament van verschijnselen, intensief verdiept in muzikale frequenties.

Op 22 februari 2007 kreeg Jaques een ingeving: een nieuwe, kant en klare formule voor het stemmen van muziek. Binnen een uur noteerde hij de octaven en noten van het eerste deel van de nieuwe muziekstemming. Het tweede deel bestaat uit het vermenigvuldigen van de afzonderlijke toonfrequenties van het eerste deel met de wortel uit 2 (n•√2). Samen zijn er dus 2 x 12 = 24 noten. Het voert te ver alle bijzondere eigenschappen van de nieuwe toonladder hier te beschrijven. Zo leveren de frequentiegetallen vanaf een bepaald niveau bij elkaar opgeteld het getal negen op en is er een relatie met het enneagram, de driehoek van Pascal en de Solfeggio-frequenties.

Lezingen
Meer informatie over de techniek en achterliggende geometrie kunt U verkrijgen door Michiel Strategier en/of Jacques Groenen uit te nodigen voor lezingen waarbij alle achtergronden van de nieuwe Kristal Spiraal Stemming over het voetlicht zal worden gebracht.