Kristalspiraal van klanken

Muzikale verhoudingen en de geometrie erachter hebben grote invloed op ons bewustzijn. Onze huidige muziek en muziekinstrumenten zijn gebaseerd op de Gulden Snede spiraal en de Fibonacci getallen. De Kristal Muziekstemming bestaat uit twee delen van 12 noten. Beide delen gecombineerd leveren een kristalspiraal van nieuwe klanken op. Vanwege deze nieuwe, tot dusverre onbekende spiraalvorm wordt de kristalstemming ook wel ‘kosmische stemming’ genoemd. De nieuwe kosmische stemming stijgt volledig uit boven de begrenzingen die de geometrie van Fibonacci ons dicteert en leidt tot een opzienbarend en revolutionair nieuw muzikaal avontuur. Het biedt een oplossing voor het opgesloten zijn in een beperkt en beperkend denksysteem (de Grot van Plato is de metafoor voor dit denkkader, zie bijvoorbeeld www.beleven.org/verhaal/degrotvanplato.
faculty.washington.edu/smcohen/320/cave.htm

Tegenwoordig weten we door modern hersenonderzoek dat ons denken beheerst wordt door neurale netwerken of ketens in ons hoofd. Welnu, het is tijd om de ketenen die ons beperken en in de grot vasthouden, te slechten. Verbreekt u ook uw ketenen en gaat u mee op avontuur in het nieuwe licht dat schijnt en de nieuwe geluiden die te beluisteren zijn buiten onze eeuwenoude bewustzijnsgrotten?

Digitaal Akkoord, gecomponeerd door Hans Timmermans
(Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, Faculteit Kunst, Media & Technologie)

In het eerste fragment wordt het akkoord gespeeld in de normale gelijkzwevende temperatuur, de gewone stemming dus, met A4=440 Hz.


In het tweede fragment hetzelfde akkoord, ditmaal gespeeld in de Kristal Muziek stemming van Jacques Groenen.


Wat opvalt is de grotere transparantie van het geluid en de grotere diepte in het tweede fragment, niet alleen veroorzaakt door de lagere stemming, maar doordat de individuele tonen in het akkoord (of cluster) een helderder plek vinden en hierdoor ons gehoor en onze hersenen makkelijker aanspreken.