Sponsors en Instrumentenbouwers gevraagd

Om de volledige stemming ten gehore te brengen, zijn op dit moment twee piano’s nodig: één gestemd in het eerste deel van 12 noten en de andere in het tweede deel van 12 noten. We hebben ruim 1 jaar gewerkt met twee piano’s die 150 km van elkaar stonden. Op 29 mei 2010 vond de wereldpremiere plaats van de volledige stemming op het Healing Garden Festival in Zeewolde. Momenteel maken we regelmatig gebruik van (herstemde) piano’s van Maison Erard in Amsterdam om te experimenteren met de volledige stemming.

Een volgende stap is ook het verwezenlijken van een synthesizer met twee klavieren. We zijn hiervoor op zoek naar sponsors die een bijdrage willen leveren aan het realiseren hiervan.
De nieuwe stemming en muziek beperkt zich niet tot  pianomuziek, elke muziekinstrument leent zich in principe voor de nieuwe stemming (snaarinstrumenten zonder frets zijn vrij gemakkelijk te herstemmen in de kristalstemming), vandaar dat wij een beroep doen op innovatieve instrumentenbouwers en muzikanten om met de nieuwe stemming en muziek aan de slag te gaan.

Laat van u horen en neem contact met ons op!

U kunt de Nieuwe Stemming ook indirect steunen door de aanschaf van Michiels cd’s: “Vivioen’s Gift”, “Another Life” en “ShumBhum”. De inkomsten hiervan zijn bestemd om de Nieuwe Stemming verder uit te dragen. Ga voor meer informatie hierover naar onze webwinkel.

Appeal for sponsors, musicians and instrument builders

Two pianos allow for the full range of The Kristal Tuning to emerge: one tuned in the first section of 12 tones, and the other tuned in the second range. To date no-one has heard the full range of The New Tuning, because the pianos tuned in both ranges are located 150 kilometers (90 miles) apart. On May 29, 2010 the world premiere of the complete tuning took place at the Healing Garden Festival in Zeewolde, The Netherlands. Currently we make regular use of (re-tuned) pianos in Maison Erard in Amsterdam to experiment the full spectrum of Kristal Musical Tuning.
A next step is to build a synthesizer with two keyboards. To accomplish this we are looking for enthusiasts who want to contribute to achieving this.
Music in The New Tuning will not be limited to piano performances. We are reaching out to innovative musical instrument makers and musicians to start creating and playing with The New Tuning and music.
We invite you to contact us.

U kunt de Nieuwe Stemming ook indirect steunen door de aanschaf van Michiels cd’s: “Vivioen’s Gift”, “Another Life” en “ShumBhum”. De inkomsten hiervan zijn bestemd om de Nieuwe Stemming verder uit te dragen. Ga voor meer informatie hierover naar onze webwinkel.