WELKOM IN DE WERELD VAN DE KOSMISCHE KRISTAL SPIRAAL MUZIEK

De Nieuwe Stemming, ofwel Kristal Spiraal Stemming, biedt toegang tot een geheel nieuw muzikaal universum. De stemming kent namelijk niet langer de Komma van Pythagoras (het verschil als verhoudingsgetal tussen twaalf kwinten met een frequentieverhouding 3:2 en zeven octaven met een frequentieverhouding 1:2). Tot nu toe heeft alle muziek op aarde, van duizenden jaren voor het begin van onze jaartelling tot hedendaagse muziek, van China tot India, van Amerika tot Europa, te maken met deze komma.

In onze westerse muziek heeft men het probleem proberen op te lossen door de komma te verdelen over alle noten van een octaaf. Dit is echter geen echte oplossing omdat dan alle noten – behalve het octaaf – vals worden, maar door gewenning horen we dit niet meer. Voor anderen, die het subtiel luisteren niet verleerd zijn, is westerse muziek een aanslag op het gehoor.

In India bijvoorbeeld, waar muziek gebruikt wordt om menselijke stemmingen in klank om te zetten en omgekeerd, gebruikt men verschillende muzikale stemmingen om onze emoties te bespelen. Al deze stemmingen – die een gevolg zijn van het bestaan van de Komma van Pythagoras – zijn verdeeld over dag en nacht. Muziek zonder komma luidt dus per definitie een nieuw tijdperk in.

Technisch gezien bestaat de stemming uit 24 noten die samen een kristalspiraal van klanken opleveren. Bij het luisteren naar muziek in de nieuwe stemming kan een diepe ontspanning ontstaan, onder meer omdat de Kristal Muziek ook onze hersengolven op een geheel nieuwe wijze afstemt. Hierdoor krijgt men toegang tot diepe innerlijke ervaringen.

Hoe is het mogelijk dat nooit eerder het probleem van de Komma van Pythagoras kon worden opgelost? Het antwoord is in feite simpel. Als een probleem niet met de bestaande middelen kan worden opgelost moet men buiten het bestaande kader treden. Dat is gebeurd bij de Kristal Muziekstemming. Binnen afzienbare tijd zal u op deze site alle informatie dienaangaande in detail worden aangeboden. Om op de hoogte te blijven kunt u uzelf gratis als lid aan melden bij The New Music Revolution Membership.