Helende klanken

De muziek die ik maak in de bijzondere frequentietoewijzingen van de Kristallah stemming is iets dat vooralsnog moeilijk te omschrijven valt.Iemand verwoordde het als volgt: “Mijn oren horen gewoon muziek, maar mijn lichaam zegt iets anders; er gebeurt van alles in mijn lijf, het roept van alles op”.

Door mijn contact met Mrs. Bülent, degene die het Kennis Boek heeft geopenbaard, begrijp ik dat de frequenties van mijn muziek, omdat ze vanuit zo’n enorm hoge dimensie komen als ongefilterde informatie, ook mensen kunnen raken die vanuit die niveaus van ontwikkeling komen, maar die hier niet kunnen aarden.

Zelf had ik ook tamelijk veel moeite mij aan te passen aan het aardse 3D leven en bewustzijn. Ik voelde mij hier niet thuis. Mijn geluk was dat ik in Utrecht als kind tegenover de Sterrenwacht “Bastion de Sonnenborgh”, woonde op het Lucas Bolwerk, aan het Maliesingel nr. 60.

Dit gaf mij zo’n enorme vreugde en gevoel van veiligheid. Ik wist gewoon dat het aardse leven niet alles was, dat er nog een hele ruimte in de kosmos was, waar we met onze fantasie naar toe konden gaan, waar we veilig waren, thuis.

Welnu, deze functie van fantasieën die de sterrenwacht in Utrecht mij gaf, die mij op een bepaalde manier aardde, kan mijn muziek ook hebben voor al degenen die uit de verre ruimte en misschien toekomst naar onze planeet zijn gekomen om ons te helpen bij onze evolutie, bij onze “resurrectie” maar die zich zelf ook moeten ontwikkelen in Gods bewustzijn alvorens verder te kunnen gaan.

Zij kunnen zich doodgeschrokken zijn bij het aantreffen van een vrijwel uitsluitend op het ego gerichte, primitieve maatschappelijke ordening. Vanuit hun onderbewuste zullen ze een weerstand voelen tegen het onbewuste, bijna kinderlijke leven in onze maatschappij, op Planeet Aarde.

Ik heb sterk de indruk dat de klanken van mijn muziek, in combinatie met deze unieke, alle bekende muzikale en geometrische wetten tartende toonladder structuur, enorme helende, diepe herinneringen oproepende en zichzelf herkennende effecten kan hebben op degenen die zo lijden zoals autisten, jongeren met anorexia of ADHD, jongeren die afhaken.

Ook volwassenen voelen zich bijzonder gedragen door deze klanken en kunnen door diepe en transcenderende ervaringen gaan. In de toekomst zie ik ons workshops geven, lezingen, trainingen, allemaal ingebed in deze nieuwe klankenwereld.

We staan pas aan het begin. Gelden afkomstig van sponsoren en de opbrengsten van de verkoop van Cd’s, zullen het ons mogelijk maken om investeringen te doen die leiden naar laboratoriumonderzoek, de bouw van een synthesizer en later concerten met de twee delen van de Kristal Spiraal verenigd in een instrument.